KBT Praktiken Mellansverige AB är en privat psykologfirma som är verksam i Mälardalen och närliggande områden. Våra ledord är kvalitet, omtanke och kompetens, därav levererar vi tjänster av högsta klass med nöjda klienter som vårt adelsmärke. Det är viktigt för oss att vara professionella i alla aspekter av vårt yrke och vi ser fram emot att du kontaktar oss.
Vi har bred kompetens inom en mängd områden; barn och familj, neuropsykiatri, psykiatri, missbruk. Vi har även kompetens inom organisationspsykologi, handledning, grupputveckling samt konflikthantering.

Vi erbjuder neuropsykiatriska utredningar, utlåtanden och bedömningar. Dessa kan till exempel användas som underlag för en vårdplanering i kontakter med primärvården. Vi utför även utredningar under det fria vårdvalet.

Knutet till vår verksamhet har vi ett antal familjehem som vi haft ett nära samarbete med under en rad år. Därför kan vi erbjuda förstärkta familjehemsplaceringar åt t.ex. socialtjänster.

Vi erbjuder även tjänster riktade till företag och organisationer som är i behov av psykologisk kompetens.