Har ni rum och tid i era liv att dela med er av trygghet och stabilitet för de som behöver det mest? Om ni känner att ni kan välkomna och erbjuda en plats i ert hem ett barn eller en ungdom som inte kan bo kvar i sitt eget hem, kontakta oss genom info@kbtpraktiken.se, så kan vi inleda en dialog om hur vi bäst kan samarbeta för att skapa gynnsamma förutsättningar.