attention_logga_riks

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom.

 

cropped-UnderbaraADHD_RGB_2015_800

Underbara ADHD är en renodlad adhd-organisation där diagnostiserade, anhöriga, skola, vård, omsorg samt myndigheter kan mötas för att utbyta erfarenheter och utbilda varandra.

 

missingpeople2015

Missing People Sweden är en ideell förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arrangera skallgångar när personer försvinner spårlöst.

 

Autismforum

En sida med information om autism.

 

Personligt ombud

En sida med kontaktuppgifter till personliga ombud.

 

Ung och asperger

En sida för dig som är ung och har en asperger-diagnos.