sunflower-13171331667vIEn grundlig och väl genomförd utredning av just dina specifika förutsättningar och svårigheter är en förutsättning för att du ska kunna få rätt hjälp. Endast genom att möta dig där du är och ge dig anpassat stöd och vägledning kan man hjälpa dig till rätta. För att detta skall vara möjligt så måste man veta vem du är, var du kommer ifrån, hur du fungerar och vad du har för behov och styrkor. Vi har lång erfarenhet av neuropsykologisk testning, strukturerade intervjuer samt personbedöming, därför kan vi erbjuda dig detta, anpassat efter dina behov.

Vi utför neuropsykiatriska utredningar under fritt vårdval. Regler och praxis för hur detta går till varierar beroende på i vilket landsting du är hemmahörande. I en del fall kan du själv kontakta oss för att boka tid, medan du i andra fall måste kontakta psykiatrin i ditt landsting för att få det godkänt i förväg. Information om vad som gäller just dig kan du få genom att kontakta psykiatrisamordnaren i ditt landsting, eller kontakta oss så hjälper vi dig.